Thành tựu KH&CN

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG NUÔI MỘT...

Dự án hợp tác quốc tế “Hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nuôi trồng thủy sản cho chính phủ Sri Lanka giai đoạn 2013 – 2014”...


Đối tác